میراث فرهنگی
 

شرح وظایف معاونت میراث فرهنگی

- برنامه ریزی، تقسیم کار و آموزش کارکنان تحت سرپرستی
- برنامه ریزی به منظور حفظ، مرمت و احیاء بناها، محوطه ها، بافت ها و اموال تاریخی فرهنگی موجود در استان در چارچوب سیاست های تعیین شده و نظارت بر اجرای آنها
- برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم جهت ثبت آثار تاریخی منقول و غیر منقول واجد شرایط در فهرست آثار ملی و جهانی
- نظارت بر اجرای قوانین و مقررات، آئین نامه ها، کنوانسیون های ملی در خصوص حفظ، مرمت و احیاء بناها، محوطه ها و بافت های تاریخی استان
- فراهم آوردن زمینه های لازم برای جلب مشارکت بخش خصوصی جهت انجام امور مربوط به اموال منقول و غیر منقول و انجام حمایت های لازم در این زمینه
-برنامه ریزی به منظور رفع مسایل و مشکلات اجرائی پایگاه های میراث فرهنگی استان
-همکاری لازم به منظور بهره گیری از قابلیت های پایگاه های استان در توسعه گردشگری
-تعامل و برقراری ارتباط و انجام همکاری های لازم با سایر معاونت های سازمان و یا پایگاه های میراث فرهنگی استان و پژوهشگاه میراث فرهنگی استان و پژوهشگاه میراث فرهنگی
-ارزشیابی عملکرد کارکنان و هدایت و راهنمایی آنها

همچنین بخوانید :

 
 
  • جاذبه های مازندران
  • هنرهای سنتی و صنایع دستی استان مازندران
  • موزه ها
  • وب سایت حضرت امام
  • وب سایت مقام معظم رهبری
  • وب سایت ریاست جمهوری
حدیث روز
نشانی اداره
ساری - میدام امام - ابتدای خیابان جام جم - اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مازندران
01133391001-5