معادن باید به خارج از عرصه غار اسپهبد خورشید منتقل شود
1396-02-25 09:57
 

 مدیر کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری مازندران از انتقال معادن به خارج از عرصه غار اسپهبد حورشید خبر داد

دلاور بزرگ نیا  افزود:  صبح امروز در جلسه کمیته حریم آثار ملی غیر منقول که در سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری کشور برگزار شده بود شرایط و ضوابط و مقررات حفاظتی محدوده عرصه و حریم غار اسپهبد خورشید بررسی و بازنگری شد.

وی گفت:با تصویب این کمیته که با حضور معاون میراث فرهنگی کشور برگزار شده بود فعالیت تمامی معادنی که موجب آسیب به کالبد و منظر غار اسپهبد خورشید می شود ممنوع شد و باید به خارج از حریم این غار  منتقل  شود.

وی از ثبت غار اسپهبد خورشید به شماره 7839 در سال 81 اشاره کرد و گفت :این اثر ارزشمند و تاریخی و طبیعی به دلیل قرار گرفتن در میدان تیر و فعالیت معادن در طول زمان موجب آسیب های کالبدی و مننظری به این اثر شده بود.

مدیر کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری مازندران یادآور شد:پس از برگزاری جلسات متعدد در استان و پیگیری اداره کل  مبنی بر بازنگری ضوابط حفاطتی و محدوده عرصه و حریم غار اسپهبد خورشید در دستور کار گروه بررسی و تعیین حریم آثار ملی غیر منقول استان قرار گرفت و پس از بررسی های کارشناسان این واحد تهیه و در کمیته حریم آثار ملی غیر منقول کشور مطرح شد.

وی تصریح کرد غار اسپهبد خورشید مربوط به حاکم آخرین بازمانده اسپهبدان در مازندران یا همان تپورستان است و آخرین مقاومتهای او در برابر جنگهای ایران و اعراب در این غار که به نوعی پناهگاهشان بود اتفاق افتاد

 

 

 
 
  • جاذبه های مازندران
  • هنرهای سنتی و صنایع دستی استان مازندران
  • موزه ها
  • وب سایت حضرت امام
  • وب سایت مقام معظم رهبری
  • وب سایت ریاست جمهوری
حدیث روز
نشانی اداره
ساری - میدام امام - ابتدای خیابان جام جم - اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مازندران
01133391001-5