پرسش هاي متداول
1397-04-12 10:36 (آخرین بروزرسانی : 10:52 12-04-1397)
 

پرسش هاي متداول:

چنانچه ارباب رجوع بخواهد پروانه توليد انفرادي وكارگاهي دريافت نمايد مي بايست چگونه اقدام نمايد؟

از طريق سامانه صدور وتمديد پروانه توليد انفرادي وكارگاهي كه لينك آن برروي سايت اداره كل قرارداده شده است.

 

جهت صدور وتمديد كارت شناسايي ارباب رجوع مي بايست چگونه اقدام نمايد؟

از طريق مراجعه به سامانه صدوروتمديد كارت شناسايي كه لينك آن برروي وب سايت اداره كل  قرار داده شده است.

 

متقاضيان جهت ثبت نام درراستاي حمايت ازمشاغل خانكي چگونه مي بايست اقدام نمايند؟

متقاضي مي بايست به سامانه حمايت ازمشاغل خانگي جهت ثبت نام متقاضيان  كه لينك آن برروي وب سايت اداره كل  قرار داده شده است مراجعه نمايد.

 

متقاضيان جهت سرمايه گذاري مي بايست به چه سامانه اي مراجعه نمايند؟

سامانه فرصت هاي سرمايه گذاري كه  كه لينك آن برروي وب سايت اداره كل  قرار داده شده است.

 

متقاضيان جهت دريافت مجوزهاي لازم جهت دفاترخدمات مسافرتي مي بايست به چه طريقي اقدام نمايند؟

ازطريق مراجعه به سامانه جامع دفاترخدمات مسافرتي استان  كه لينك آن برروي وب سايت اداره كل  قرار داده شده است.

 

متقاضيان جهت استفاده ازخانه مسافر مي بايست چه اقدامي نمايند؟

به سامانه داخلي خانه مسافر كه  كه لينك آن برروي وب سايت اداره كل  قرار داده شده است مراجعه نمايند.

 

متقاضيان جهت شركت در آزمون هاي گردشگري مي بايست چه اقدامي انجام دهند؟

به سامانه جامع آموزش گردشگري كه  كه لينك آن برروي وب سايت اداره كل  قرار داده شده است مراجعه نمايند.

 

متقاضيان جهت دريافت نهايي كارت شناسايي خود  به چه واحدي مراجعه نمايند؟

حوزه صنايع دستي  اداره كل 

 

متقاضيان جهت دريافت اطلاعات راجع به موزه ها به چه واحدي مراجعه نمايند؟

واحد موزه هاي حوزه ميراث فرهنگي اداره كل

 
 
  • جاذبه های مازندران
  • هنرهای سنتی و صنایع دستی استان مازندران
  • موزه ها
  • وب سایت حضرت امام
  • وب سایت مقام معظم رهبری
  • وب سایت ریاست جمهوری
حدیث روز
نشانی اداره
ساری - میدام امام - ابتدای خیابان جام جم - اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مازندران
01133391001-5