شرح وظایف معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی
1392-12-24 11:08
 

-برنامه ریزی در جهت توسعه صنایع دستی و هنرهای سنتی استان در امور حمایتی، توسعه و ترویج

-تهیه و تدوین شیوه نامه های مربوط به راهنمایی واحدهای تولیدی

-بهره گیری از فناوری اطلاعات به منظور بهینه سازی صنایع دستی و هنرهای سنتی استان

-آشنا سازی سازمانها و دستگاه های مختلف استان با اهداف صنایع دستی و هنرهای سنتی

- نظارت بر تشکیل بانک اطلاعاتی جامع در امور مربوط به صنایع دستی و هنرهای سنتی استان

- نظارت بر تهیه گزارش از اقدامات انجام شده در امور صنایع دستی و هنرهای سنتی در سطح استان

- حمایت از سرمایه گذاری و کارآفرینی در رشته های مختلف صنایع دستی و هنرهای سنتی استان

- شناسایی صادرکنندگان استان در زمینه صنایع دستی و هنرهای سنتی

- نظارت بر انجام فعالیت های کارگاه های صنایع دستی و هنرهای سنتی استان

- ایجاد مراکز اسناد و مدارک صنایع دستی و هنرهای سنتی استانی

- نظارت مستمر بر اجرای طرح های آموزشی در رشته های مختلف صنایع دستی و هنرهای سنتی

- بهره گیری از توان علمی دانشگاه و موسسات آموزش عالی و ایجاد ارتباط این موسسات با تولید کنندگان صنایع دستی و هنرهای سنتی

- تلاش در جهت توسعه و ترویج صنایع دستی و هنرهای سنتی استان با بهره گیری از مشارکت های مردمی

- برنامه ریزی به منظور تشویق و ترغیب جوانان به انجام و ادامه تحصیل در رشته های شغلی در صنایع دستی و هنرهای سنتی

- مشارکت در تهیه طرح های حمایتی در جهت حمایت از مالکیت فکری هنرمندان صنایع دستی و هنرهای سنتی

- شرکت در گردهمایی ها و دوره های آموزش تخصصی

- برنامه ریزی و تقسیم کار بین کارکنان تحت سرپرستی

- ارزیابی عملکرد کارکنان تحت سرپرستی و هدایت و راهنمایی آنان

 
 
  • جاذبه های مازندران
  • هنرهای سنتی و صنایع دستی استان مازندران
  • موزه ها
  • وب سایت حضرت امام
  • وب سایت مقام معظم رهبری
  • وب سایت ریاست جمهوری
حدیث روز
نشانی اداره
ساری - میدام امام - ابتدای خیابان جام جم - اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مازندران
01133391001-5