واحدهای زیرمجموعه توسعه مدیریت
1395-10-23 10:44
 

واحدهای زیرمجموعه توسعه مدیریت

 

1-واحد حقوقی

2- واحد مالی وحسابداری

3- واحد اداری و کارگزینی ورفاه کارکنان

4 - واحد فناوری اطلاعات وارتباطات

5- واحد بودجه

6- واحد های انبار واموال

7- واحد نقلیه

8- واحد خدمات

 
 
  • جاذبه های مازندران
  • هنرهای سنتی و صنایع دستی استان مازندران
  • موزه ها
  • وب سایت حضرت امام
  • وب سایت مقام معظم رهبری
  • وب سایت ریاست جمهوری
حدیث روز
نشانی اداره
ساری - میدام امام - ابتدای خیابان جام جم - اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مازندران
01133391001-5